O nas


Jako firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, oferujemy Państwu aparaturę laboratoryjną i histopatologiczną oraz wysokiej jakości materiały zużywalne. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stale poszerzamy wachlarz produktów, by zapewnić komfort codziennej pracy i pewność otrzymanych wyników. Dbając o zadowolenie z zakupionych urządzeń, nasz Dział Serwisu świadczy szkolenia instalacyjne oraz zapewnia pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Aktualności


Oferta
Histopatologia

Tu znajdziecie Państwo bogaty wachlarz artykułów i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia każdego z etapów procesu histopatologicznego. W ofercie zarówno produkty marki 4Patho, jak i naszych zagranicznych partnerów.


Laboratorium

Szeroki wybór produktów jedno- i wielorazowego użytku, odczynników i urządzeń, dedykowanych laboratoriom analitycznym, placówkom medycznym, jednostkom naukowo-badawczym, a także uczelniom wyższym.


Cytologia

Pełna oferta artykułów i sprzętu do badań cytologicznych oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie cytologii, skierowane dla gabinetów ginekologicznych i laboratoriów diagnostycznych.


ITB Exakt

Każdy mikron się liczy.
Technologia wysoko precyzyjnego cięcia materiałów trudnych stanowi innowacyjną odpowiedź na pojawiające się współcześnie potrzeby badawcze medycyny, przemysłu i nauki.ITB Exakt


ITB Exakt AMP Medical

Kości, zęby, skały, skamieliny, metale, implanty, kompozyty, tworzywa…

 


ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

 

Każdy mikron się liczy

Technologia wysoko precyzyjnego cięcia materiałów trudnych stanowi innowacyjną odpowiedź na pojawiające się współcześnie potrzeby badawcze medycyny, przemysłu i nauki.

Produkty firmy EXAKT codziennie poddawane są setkom tysięcy praktycznych testów w laboratoriach na całym świecie: w szpitalach, zakładach patomorfologii, prosektoriach, oraz badawczych laboratoriach przemysłowych. Nieskończona liczba możliwych zastosowań jest teraz dostępna także dla Państwa. Wystarczy pomysł… aby osiągnąć to, co wydawało się dotąd niemożliwe.

Dokładność, zaangażowanie, konsekwencja – to filary filozofii produkcyjnej firmy Exakt. Nasze produkty dostarczają klientom maksimum precyzji, najwyższą jakość oraz niezawodność sygnowaną logiem MADE IN GERMANY.

Oferta firmy EXAKT dedykowana jest każdej placówce, która spotyka się z problematyką precyzyjnego cięcia i szlifowania materiałów w celu przygotowania próbek cieńszych i lepszej jakości, niż dostępne za pomocą technologii konwencjonalnej. Elementy bardzo twarde (kości, zęby, metale) jak i delikatne, bardzo wrażliwe na nacisk lub nagły wzrost temperatury (jak np. tkanki pochodzenia biologicznego czy tworzywa termoplastyczne) mogą być z powodzeniem przygotowane, przetwarzane i przekształcane w preparat mikroskopowy rewelacyjnej jakości.

Dlaczego EXAKT

Dostępne do tej pory technologie badawcze, np. zakładające użycie mikrotomów, wibratomów, pił tarczowych, szlifierek etc., napotykają na konkretne ograniczenia w badaniach, szczególnie przy okazji pracy z substancjami twardymi bądź wrażliwymi.

Wychodzenie naprzeciw wyjątkowym wymaganiom badawczym – to misja firmy EXAKT. Niedościgniona precyzja naszych urządzeń wyznacza standardy tam, gdzie dokładność mierzy się w mikronach. Cechy wyróżniające naszą ofertę to stworzenie realnych możliwości:

 • uzyskania idealnie równoległych i gładkich powierzchni próbki po przecięciu
 • tworzenia przekrojów poprzecznych kompozytów i materiałów mieszanych bez zadarć i zadziorów
 • cięcia stabilnego wymiarowo i geometrycznie, nawet przy materiałach trudnych, złożonych bądź termoplastycznych (uszczelek, kapilar itp.)
 • cięcia wrażliwych elementów o łatwej do naruszenia istniejącej strukturze (np. tkanek biologicznych i implantowanych) lub wykluczających wstępne przygotowanie chemiczne
 • redukcji do minimum strat materiału próbki spowodowanych cięciem
 • szlifowania równoległych powierzchni z dokładnością poniżej 5µm
 • cięcia jednorodnego substancji o różnym charakterze i stopniu twardości
 • uzyskania preparatów mikroskopowych przeznaczonych do obserwacji w świetle przechodzącym, odbitym, fluorescencji lub immunohistochemii.

Pola zastosowań maszyn Exakt

MEDYCYNA:

Technologia EXAKT od lat jest obecna w wielu światowych ośrodkach realizujących diagnostykę laboratoryjną i innowacyjne badania biomedyczne, oferując użytkownikom szeroki wachlarz swoich zalet. Użycie coraz nowszych materiałów implantowanych i nowatorskich powłok jak również rusztowań stawia nowe wymagania metodologii badawczej.


ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

PRZEMYSŁ:

Idealnie gładka powierzchnia cięcia wzdłużnego, bez odkształceń i zmian struktury wewnętrznej, spowodowanych różnicami gęstości materiału przecinanego - to zwykle wyzwania przed którymi stają badawcze laboratoria przemysłowe. Seria pił EXAKT 300/310/311 i 312 pozwala na precyzyjną pracę w procedurach kontroli jakości, oceny zniszczeń i testach wytrzymałościowych.


ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

BADANIA I NAUKA:

Unikatowe materiały, gdzie pole analizy jest ograniczone, materiały wyjątkowe lub wręcz jedyne w swoim rodzaju – tu ważne jest użycie narzędzia o minimalnym wpływie na przecinany obiekt i powodującego minimalne straty badanego materiału. Piły EXAKT pozwalają osiągać rewelacyjne rezultaty tam, gdzie wcześniej po prostu nie było to możliwe.


ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

PREPARATYKA MIKROSKOPOWA:

Tworzenie ekstremalnie cienkich preparatów z materiału twardego lub złożonego z wielu różniących się od siebie tworzyw, wymaga tego by każdy krok procesu przygotowania i przeprowadzenia próbki spełniał idealnie swoje zadanie. Przygotowanie, zatopienie, zamocowanie próbki do skrojenia czy wreszcie szlifowanie i polerowanie –system EXAKT stanowi komplementarną całością pozwalająca na perfekcyjną kontrolę nad każdym z kroków – niezmiennie i za każdym razem.


ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

PROCES TECHNOLOGICZNY EXAKT

ITB Exakt AMP Medical

ETAP I

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI MATERIAŁU DO BADAŃ

W większości przypadków wstępne zabiegi przygotowujące próbki mają kluczowe znaczenie dla uzyskania prawidłowego efektu końcowego. Niewłaściwy przebieg przygotowań może uszkodzić lub zniszczyć materiał badawczy często unikalny lub niepowtarzalny. Linia technologiczna firmy EXAKT pozwala całkowicie odwodnić oraz zaimpregnować próbkę, prawidłowo zatopić materiał w żywicy oraz stabilnie i precyzyjnie umieścić materiał na szkiełku. Wszystko to w sposób całkowicie bezpieczny i powtarzalny – dla próbki i operatora!


ITB Exakt AMP Medical

ITB Exakt AMP Medical

ITB Exakt AMP Medical

ITB Exakt AMP Medical

 

ODWADNIANIE I IMPREGNACJA : MODUŁ 510 -

 • zoptymalizowany do małych próbek
 • przyspieszona penetracja porów próbki dzięki funkcji agitacji
 • 6 symultanicznych kroków w stacjach o wzrastającym stężeniu odczynnika
 • układ próżniowy dla dokładniejszego przesycenia
ITB Exakt AMP Medical

ZATAPIANIE: MODUŁ 520 -

 • w pełni powtarzalna polimeryzacja świetlna
 • niezależna kontrola procesu dla każdej z długości fal
 • wydajny układ chłodzenia dodatkowego
 • różne rozmiary foremek do zatapiania
ITB Exakt AMP Medical

MOCOWANIE DO SZKIEŁKA: MODUŁY 401 i 402 -

 • wysoka precyzja i prostota obsługi
 • dodatkowy układ próżniowy
 • płyta mocująca z plexiglasu pozwalająca na kontrolę podczas mocowania
 • regulowana siła docisku
 • klejenie bez odkształceń i obkurczeń spoiwa
 • kontrola czasu polimeryzacji niezależnie dla każdej z fa (tylko moduł 402)
ITB Exakt AMP Medical

ETAP II

 • cięcie precyzyjne : odcięcie plastra bloczka do 1 mm grubości lub mniej o idealnej powierzchni już po pierwszym cięciu ITB Exakt AMP Medical

 

 • pomiar grubości próbki z dokładnością do mikrona ITB Exakt AMP Medical

ETAP III

SZLIFOWANIE I POLEROWANIE

Ostatni etap pracy ma tu decydujące znaczenie. Szlifowanie przebiega w kilku kolejnych etapach z użyciem coraz drobniejszego papieru ściernego - aby zapobiec utracie lub zniszczeniu szlifowanego materiału niezbędna jest tu idealna dokładność . Szlifierka CS 400 zapewnia całkowita kontrolę nad procesem szlifowania, unikalne rozwiązania i zautomatyzowany system kontroli procesu, urządzenie nie ma sobie równych wśród szlifierek. Szlifierka EXAKT jest inna od konwencjonalnych, została wykonana tak, by zapewnić stabilność i dokładność dzięki maksymalnej eliminacji wibracji. Specjalnie opracowany układ mocujący pozwala poruszać się stopie szlifierskiej w równej płaszczyźnie z tolerancją do zaledwie kilku µm. Wysoce precyzyjny system pomiaru umożliwia wprowadzenie ustawień z dokładnością do mikrona docelowej grubości. Precyzja i ekstremalna stabilność pozwala szlifować materiał wyłącznie z użyciem docisku grawitacyjnego. System chłodzenia wodą oraz regulacji prędkości płyty szlifującej pozwala wielokrotnie uzyskać idealnie płaski i gładki preparat bez śladów mechanicznego lub termicznego naruszenia.

ITB Exakt AMP Medical

Zalety

 • dokładność równoległości powierzchni - do 1 µm
 • mocowanie preparatu za pomocą próżni
 • precyzyjny czujnik pozwalający na kontrolę grubości z dokładnością do mikrona
 • wyłącznie nacisk grawitacyjny
 • zintegrowany system chłodzenia i czyszczenia wodą
 • unikalny regulowany system oscylacyjno – szlifujący
 • szeroka gama papierów ściernych i polerujących

 

CIĘCIE – NASZE PIŁY, ICH MOŻLIWOŚCI I PRZEWAGI…

Przetnij to czego przeciąć się nie da: tam gdzie konwencjonalne sposoby cięcia osiągają kres swoich możliwości lub gdy wymagania wobec jakości cięcia są bardzo wysokie – taśmowe piły diamentowe EXAKT serii 300, 310, 311 są doskonałą odpowiedzią na występujące problemy.

Cięcie wrażliwych materiałów będących kombinacją twardych i miękkich tkanek do celów analizy histopatologicznej, wieloskładnikowych kompozytów z najrozmaitszych tworzyw dla linii produkcyjnych, materiałów termoplastycznych, metali i minerałów: to ledwie kilka przykładów z możliwych zastosowań pił diamentowych.

Precyzja, powtarzalność, wszechstronność i bezpieczeństwo to podstawowe cechy naszej technologii i zarazem obietnica realizacji najbardziej skomplikowanych zadań.

ITB Exakt AMP Medical

Zapewniamy:

 • szeroką gamę uchwytów mocujących próbki
  ITB Exakt AMP Medical
  ITB Exakt AMP Medical
   
 • regulowany, precyzyjny układ gwarantujący równoległą linię cięcia
  ITB Exakt AMP Medical
  ITB Exakt AMP Medical
   
 • unikalny sposób mikroszlifowania zamiast typowego przecinania z systemem Contact Point pozwalającym ciąć wyłącznie w jednym punkcie styku taśmy tnącej z materiałem to zaledwie kilka z kluczowych przewag naszych maszyn nad każdym z istniejących dotychczas systemów tnących.

Proponujemy:

 • doskonałą równość i gładkość powierzchni po przecięciu
 • szybkość: 10 krotnie większa od cięcia liniowego
 • cięcie za pomocą taśm diamentowych – trwałych o bardzo wysokiej jakości i o różnej gramaturze
 • minimalne straty materiału – do 190 mikronów
 • chłodzenie piły, a nie próbki
 • brak potrzeby użycia dużego fizycznego nacisku na próbkę szeroką gama uchwytów

 

CIĘCIE PRZEMYSŁOWE i zastosowania dla działów R&D

Konieczność realizacji badań naukowych, kontrolowania jakości lub innych analiz - tak materiałowych jak i jakościowych jest zawsze cenna i potrzebna. Nasze maszyny dają Państwu możliwość natychmiastowego wgląd w elementy struktury bez konieczności wieloetapowego szlifowania i polerowania próbki. Rosnące zapotrzebowanie na przygotowanie preparatów możliwych do oglądania w świetle przechodzącym, spowodowało potrzebę tworzenia preparatów o grubości do 10 µm. Technologia Exakt to umożliwia.

Piły EXAKT nie używają ostrych, zębatych taśm tnących - zamiast tego wykorzystują proces delikatnego szlifowania drobinami diamentów, bez narażania próbki na nacisk ze strony elementy tnącego. Funkcja „Contact Point” pozwala zredukować miejsce kontaktu taśmy i próbki do wielkości główki od szpilki, pozwalając na niewiarygodną kontrolę porcji dostarczanej energii.

Nawet podczas cięcia materiałów trudnych lub złożonych z różnej twardości elementów linia przecięcia oraz uzyskana powierzchnia pozostaje gładka i niezmieniona.

ITB Exakt AMP Medical

Zalety:

 • niemalże całkowity brak nagrzewania, iskrzenia czy szarpania materiału
 • bezpieczeństwo – minimalne ryzyko dla operatora
 • równoległe cięcia o minimalnej tolerancji odchyłu
 • elastyczny i precyzyjny system mocujący
 • wielorakie przeznaczenie
 • wygodny system wiodący dla próbek o dużych gabarytach lub wadze
 • prowadnice metalowe i laserowe

ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

 

PATOLOGIA I ANATOMIA

Precyzyjna – Bezpieczna - Higieniczna – piła anatomiczna zaprojektowana specjalnie by spełnić specyficzne wymagania z zakresu patologii i anatomii (ludzkiej i weterynaryjnej). Nawet najmniejsze cięcia – do 1 mm, mogą być realizowane przez operatora ręcznie, bez dodatkowych elementów i całkowicie bezpiecznie. Niezależnie, czy jest to tkanka miękka, twarda, implantowana kość czy ząb - cięcie jest łatwe i nie wymaga żadnego wysiłku. Szeroka dostępność uchwytów i prowadnic pozwala dostosować ostateczną wersję piły do potrzeb operatora.

Piła nie tylko przecina, lecz właściwie delikatnie szlifuje, zachowując próbkę w stanie wolnym od zanieczyszczeń, mikrozadziorów lub pęknięć. Pozwala to na zachowania niezmienionej w struktury tkanki. Takie rozwiązanie sprawia, że piła pozostaje niemal całkowicie bezpieczna dla operatora.

Materiały trudne, jak np. implantowane lub bardzo twarde tkanki, mogą być bez problemu pocięte cicho i czysto. Chłodzenie wodą pozwala zredukować ilość potencjalnie groźnych pyłów i opiłków, zapobiegając jednocześnie punktowemu nagrzewaniu się ciętej tkanki.

Zalety:

 • idealna powierzchnia cięcia
 • maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy
 • zintegrowany system chłodzenia woda zapewniający czystość i redukcję zagrożenia biologicznego
 • wymiana taśmy bez użycia narzędzi
 • montaż i demontaż do czyszczenia bez użycia narzędzi – łatwy i szybki
 • sprawdzony przez lata praktyki w wielu ośrodkach na świecie
ITB Exakt AMP Medical

TECHNOLOGIAE MODERN IN SERVITIO SCIENTIAM

Opracowanie technologii przygotowania preparatów mikroskopowych z materiału histopatologicznego, bardzo twardego, a przez to trudnego do pocięcia, było niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Otrzymanie preparatów z chrzęści, kości, zębów czy implantów było wyzwaniem trudnym i wymagającym najwyższego poziomu kontroli na każdym z etapów procesu. Firma AMP Medical poprzez ofertę firmy Exakt dostarcza Państwu technologię do realizacji tych zadań. Zaczynając od dokładnego odwodnienia i przepojenia, przez zatopienie w plastikowym bloczku, przez precyzyjne cięcie i szlifowanie, na uzyskaniu preparatu kończąc, wszystko to jest wynikiem starannie zaprojektowanego procesu technologicznego.

Informacja chemiczna i struktura komórkowa pozostaje nienaruszona. Tkanka nie musi być w żaden sposób odwapniana. Dokładne rozróżnienie powierzchni tkanki, kości i implantu jest niezwykle proste, ponieważ w żadnym momencie nie występuje nacisk lub inny czynnik odkształcający przebieg linii struktury.

ZALETY:

 • preparaty o grubości poniżej 10 µm
 • brak konieczności odwapniania
 • immunohistochemia dla twardych tkanek
 • spójny proces z kontrolą każdego kroku
 • całość zorientowana na użytkownika
 • lata doświadczenia i praktyki

ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical
ITB Exakt AMP Medical

ITB Exakt AMP Medical

bradley

Kontakt

 

Główna siedziba firmy Mar-Four:

Biuro handlowe w Konstantynowie Łódzkim                
Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 650-88-21, 650-87-34,
fax (42) 650-87-31
info@marfour.com.pl
REGON: 472202650

NIP: 7291540258