Top

badanie_wody_i_żywności2.png

Podłoża płynne i stałe

 

    Parametry techniczne:

  • sterylne
  • okres ważności 60 - 183 dni
  • pakowane: butelka / szalka Petriego
  • IVD
  • idealne do wykrywania bakterii, grzybów i pleśni w próbkach

Nr kat. 

Nazwa produktu 

     Opis              

Opak. (szt.)

4MCB.AK

Agar AK

Agar AK stosuje się do wytwarzania zarodników Bacillus subtilis, które są stosowane jako inokulum w metodach wykrywania pozostałości penicyliny i innych antybiotyków w mleku i produktach mlecznych.

Butelka 

(10 szt.)

4MCB.ALOA

Podłoże chromogenne ALOA (agar Listeria)

Chromogenny agar Listeria (ALOA) służy do izolacji, wstępnej identyfikacji i zliczania Listeria spp. i Listeria monocytogenes w próbce

Szalka

(10 szt.)

4MCB.BP

Agar Bairda-Parkera

Agar Bairda-Parkera jest wybiórczo diagnostycznym podłożem do izolacji, identyfikacji i zliczania gronkowców koagulazo-dodatnich z żywności i innych próbek

Szalka

(10 szt.)

4MCB.CN

Agar Pseudomonas

Agar Pseudomonas służy do selektywnej izolacji, identyfikacji i zliczania Pseudomonas spp. w próbce

Szalka

(10 szt.)

4MCB.DRBC

Agar DRBC z dichloranem, czerwienią bengalską i chloramfenikolem

Agar DRBC służy do selektywnego izolowania i określania liczby drożdży i pleśni w próbce

Szalka/ Butelka 

(10 szt.)

4MCB.ESIA

Agar chromogenny Enterobacter sakazakii

Agar chromogenny Enterobacter sakazakii służy do selektywnego izolowania, różnicowania i określania liczby Enterobacter sakazakii w próbce

Szalka

(10 szt.)

4MCB.CHCLT Chromogenny agar z grupy coli (CHCLT / CHCLT55) Chromogenny agar z grupy coli służy do jednoczesnego wykrywania bakterii z grupy coli i Escherichia coli w wodzie pitnej, wodach o niskim poziomie zanieczyszczenia bakteryjnego i próbkach żywności za pomocą filtracji membranowej

Szalka/ Butelka

(10 szt.)

4MCB.KINGB King B medium Agar King B służy do izolacji, hodowli i wytworzenia żółto-zielonego pigmentu w Pseudomonas aeruginosa

Probówka

(10 szt.)

4MCB.M-FC Agar M-FC Agar M-FC służy do wykrywania i określania liczby bakterii z grupy coli w próbce wody za pomocą filtracji membranowej

Szalka

(10 szt.)

4MCB.MC Agar MacConkey Agar MacConkey służy do selektywnego izolowania i określania liczby bakterii należących do rodziny Enterobacteriaceae

Szalka

(10 szt.)

4MCB.MCS Agar MacConkey z sorbitolem Agar MacConkey z sorbitolem służy do izolowania serotypu O157: H7 Escherichia coli, powodującego biegunkę, jelitowo-krwotoczne zapalenie jelita grubego i zespół hemolityczno-mocznicowy

Szalka(10 szt.)

4MCB.MRS Agar MRS Agar MRS służy do izolowania, hodowli i określania liczby bakterii Lactobacillus w próbce

Szalka

(10 szt.)

4MCB.MSRV Agar MSRV Agar MSRV służy do wykrywania ruchomych szczepów Salmonella spp. z próbek żywności i środowiska

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.MYP Agar z polimyksyną żółtka jaja Agar z polimyksyną żółtka jaja służy do selektywnej izolacji i identyfikacji Bacillus cereus

Szalka

(10 szt.)

4MCB.PALCAM Agar PALCAM Listeria Agar PALCAM Listeria służy do izolacji i wykrywania Listeria monocytogenes i innych listerii z próbek klinicznych

Szalka

(10 szt.)

4MCB.PCA Agar PCA Agar PCA / GTK służy do izolowania, hodowli i określania całkowitej liczby mikroorganizmów w próbce

Szalka

(10 szt.)

4MCB.PCAOP Agar PCA Agar PCA / GTK służy do izolowania, hodowli i określania całkowitej liczby mikroorganizmów w próbce

Płytka odciskowa

(10 szt.)

4MCB.SBA Agar Slanetz-Bartley Agar Slanetz-Bartley służy do wykrywania i określania liczby paciorkowców kałowych w próbkach klinicznych i innych. Można zastosować metodę filtracji membranowej

Szalka

(10 szt.)

4MCB.TCBS Agar TCBS Agar TCBS służy do selektywnej izolacji i hodowli bakterii z rodzaju Vibrio

Szalka

(10 szt.)

4MCB.TSA Agar tryptonowo-sojowy Agar tryptonowo-sojowy jest pożywką stosowaną do hodowli szerokiej gamy mikroorganizmów i testowania sterylności środowiska

Szalka/ Płytka odciskowa

(10 szt.)

4MCB.VRBG Agar VRBG Agar VRBG służy do selektywnego izolowania, wykrywania i określania liczby enterobakterii w próbce

Szalka/ Butelka/ Płytka odciskowa

(10 szt.)

4MCB.VRBL Agar VRBL Agar VRBL służy do selektywnej izolacji, wykrywania i liczenia bakterii z grupy coli w próbce

Szalka/ Butelka

(10 szt./ wg życzenia klienta)

4MCB.XLD Agar XLD Ksyloza lizyny deoksycholan agar ( agar XLD ) służy do selektywnego izolowania i różnicowania Salmonella typhi i innych Salmonella z rodzaju Shigella

Szalka

(10 szt.)

4MCB.TSAL Agar tryptonowo-sojowy Agar tryptonowo-sojowy jest pożywką stosowaną do hodowli szerokiej gamy mikroorganizmów i testowania sterylności środowiska

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.GREENB Agar Brilliant Green Agar Brilliant Green służy do selektywnej izolacji i hodowli Salmonella spp. (z wyjątkiem Salmonella Typhi) z próbek wody i żywności, a także z próbek klinicznych

Szalka

(10 szt.)

4MCB.VRBG Agar VRBG Agar VRBG służy do selektywnego izolowania, wykrywania i określania liczby enterobakterii w próbce

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.M-FCL Agar M-FC Agar M-FC służy do wykrywania i określania liczby bakterii z grupy coli w próbce wody za pomocą filtracji membranowej

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.PCAL Agar PCA Agar PCA / GTK służy do izolowania, hodowli i określania całkowitej liczby mikroorganizmów w próbce

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.MRSL Agar MRS Agar MRS służy do izolowania, hodowli i określania liczby bakterii Lactobacillus w próbce

Butelka

(wg życzenia klienta)

4MCB.CHECXG Chromogenny agar x - gluk E. coli

Chromogenny agar x - gluk E. coli stosuje się do selektywnego izolowania, identyfikacji i określania liczby Escherichia coli w próbce wody za pomocą filtracji membranowej. Ponadto, pożywkę tę można zastosować do wykrywania E. coli w próbkach żywności przez osadzenie w agarze próbki lub przez konwencjonalną hodowlę powierzchniową

Uwaga: Data ważności 7 dni

Szalka

(1 szt.)

4MCB.POML Agar pomarańczowy Pomarańczowy agar służy do hodowli i określania liczby mikroorganizmów powodujących psucie się produktów cytrusowych, a także do hodowli bakterii mlekowych i innych organizmów tolerujących kwasy oraz grzybów chorobotwórczych

Szalka/ Butelka

(1 szt.)

4MCB.ACD Bulion acetamidowy Bulion acetamidowy służy do potwierdzenia niefermentujących bakterii Gram-ujemnych, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa

Probówka

(10 szt.)

 

 

Kontakt

 

Główna siedziba firmy Mar-Four:

Biuro handlowe w Konstantynowie Łódzkim                
Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 650-88-21, 650-87-34,
fax (42) 650-87-31
info@marfour.com.pl
REGON: 472202650

NIP: 7291540258