Top

Odczynniki do przeprowadzania materiału

 


  1. Alkohol etylowy

Asortyment

Kod towaru

Opakowanie

Alkohol etylowy 70% CZDA

CH.ETYL.ALK.70%CZDA

500 ml

Alkohol etylowy 96% CZDA

CH.ETYL.ALK.96%CZDA

500 ml

Alkohol etylowy 99,8% bezwodny CZDA

CH.ETYL.ALK.99,8%CZDA

500 ml

 

  1. Aceton

Asortyment

Kod towaru

Opakowanie

Aceton CZDA

CH.ACET.11

1 l- szkło

Aceton CZDA

CH.ACET.HDPE.51

51— HDPE

 

  1. Ksylen

Asortyment

Kod towaru

Opakowanie

Ksylen CZDA

CH.KSYL.1I

1 l- szkło

Ksylen CZDA

CH.KSYL.HDPE.51

5 l— metal

 

  1. Izopropanol

Asortyment

Kod towaru

Opakowanie

Izopropanol  

CZDA CH.PROP-2.HDPE.11 1 l— HDPE

 

  1. MileONE & MileTWO

Asortyment

Opis

Opakowanie

MileOne

gotowy do użycia odczynnik odwadniający do tłusego materiału histopatologicznego 5 l HDPE
MileTWO gotowy do użycia roztwór prześwietlający, stosowany jako zamiennik ksylenu 5 l HDPE 

 

  1. MileGREEN

Asortyment

Opis

Opakowanie

MileGREEN

bezpieczny dla użytkownika rozpuszczalnik, składający się z izoparafin będących substytutem ksylenu w procesie oczyszczania i prześwietlania tkanki 5 l— HDPE
 1. JFC

Asortyment

Opis

Opakowanie

JFC

opatentowane rozwiązanie składające się z mieszaniny etanolu, izopropanolu oraz węglowodorów długołańcuchowych. Mieszanina tych składników pod wpływem działania mikrofal pozwala na jednoetapowe odwodnienie i prześwietlenie tkanki 5 l— HDPE

 

 

 

 


 

Kontakt

 

Główna siedziba firmy Mar-Four:

Biuro handlowe w Konstantynowie Łódzkim                
Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 650-88-21, 650-87-34,
fax (42) 650-87-31
info@marfour.com.pl
REGON: 472202650

NIP: 7291540258