Top

Zabezpieczanie materiału na bloku operacyjnym Tissue Safe Plus

TissueSAFE PLUS — urządzenie do próżniowego zabezpieczania materiału tkankowego. W związku z tym, że formaldehyd jest klasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 1B, niezwykle ważne jest ograniczanie narażenia personelu szpitalnego na kontakt z tą substancją. Tissue Safe Plus pozwala całkowicie wyeliminować formalinę z bloków operacyjnych. Rozwiązanie to umożliwia dostarczenie materiału do pracowni w formie świeżej, dzięki czemu może on zostać poddany odpowiednim procedurom utrwalania bezpośrednio w Zakładzie Patomorfologii. Jednocześnie Tissue Safe Plus zapewnia pełną dokumentację podczas całego procesu transportu dając pewność, iż poddawany diagnostyce materiał nie uległ uszkodzeniu.

 


 

Kontakt

 

Główna siedziba firmy Mar-Four:

Biuro handlowe w Konstantynowie Łódzkim                
Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 650-88-21, 650-87-34,
fax (42) 650-87-31
info@marfour.com.pl
REGON: 472202650

NIP: 7291540258