Top

Porównanie urządzeń działających w technologii mikrofalowej

Parametr kos - maly pathos-delta
Wkład jednorazowy przy wykorzystaniu jako procesor Maksymalnie 45 standardowych kasetek histopatologicznych Maksymalnie 210 standardowych kasetek histopatologicznych
Maksymalna grubość materiału tkankowego 3 mm 7 mm
Etap chemiczny przeprowadzania materiału Proces odbywa się w module chemiczno impregnujacym. Wykorzystywane są:  -alkohol etylowy - izopropanol Proces odbywa się w komorze chemicznej. Wykorzystywane są: - alkohol etylowy - zopropanol
Etap impregnacji parafiną Proces odbywa się w module chemiczno-impregnującym Proces odywa się w komorze impregnującej
Czas pracy Standardowy dla urządzeń mikrofalowych. Etap chemiczny i impregnacja perafiną odbywają się w tym samym module. Standardowy dla urządzeń mikrofalowych.
Programy dodatkowe - odwapnianie - barwienia dodatkowe - demaskowanie   antygenów - utrwalanie Brak programów dodatkowych. Urządzenie jest wysokowydajnym procesrem tkankowym
Możliwość pracy w trybie nocnym Brak trybu nocnego Możliwość  pracy w standardowym trybie nocnym
Zakładana wydajność urządzenia przy 8 - godzinnej pracy zakładu z materiałem o grubości 3 mm Do 135 standardowych kasetek histopatologicznych Do 630 standardowych kasetek histopatologicznych


 

Kontakt

 

Główna siedziba firmy Mar-Four:

Biuro handlowe w Konstantynowie Łódzkim                
Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 650-88-21, 650-87-34,
fax (42) 650-87-31
info@marfour.com.pl
REGON: 472202650

NIP: 7291540258