Wyszukiwarka

Podłoża suche

PODŁOŻA SUCHE


 

 

 

Numer katalogowy Produkt Pojemność
LF.610105
LF.620105

A1 MEDIUM

Podłoże podstawowe płynne do wykrywania coliform kałowych w wodzie i żywności.
500g
100g
LF.80046 TRITON X 100 supplement (Triton X 100) 5 x 5ml
LF.610312

ACETAMIDE AGAR

Podłoże do różnicowania niefermentujących, gram-ujemnych bakerii, w szczególności Pseudomonas aeruginosa.
500g
LF.610313

ACETAMIDE BROTH

Bulion do różnicowania niefermentujących, Gram-ujemnych bakterii, w szczególności Pseudomonas aeruginosa.
500g
LF.610048
LF.620048

AEROMONAS AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Aeromonas.
500g
100g
LF.81001 AMPICILLIN supplement (Ampicillin). 10 fiolek
LF.610098
LF.620098

ALKALINE PEPTONE WATER

Podłoże wzbogacone płynne do izolacji Vibrio spp.
500g
100g
LF.610152
LF.620152
LF.6101525

AMIES TRANSPORT MEDIUM (with charcoal)

Podłoże półstałe z węglem do transport próbek klinicznych i środowiskowych oraz mikroorganizmów
500g
100g
5kg
LF.610191
LF.620191
LF.6101915

AMIES TRANSPORT MEDIUM (w/o charcoal)

Podłoże półstałe bez węgla do transport próbek klinicznych i środowiskowych oraz mikroorganizmów
500g
100g
5kg
LF.6101915

ANAEROBIC AGAR (BREWER)

Podłoże do hodowli mikroorganizmów beztlenowych
500g
LF.610118
LF.620118

ANDRADE LACTOSE PEPTONE WATER

Podłoże płynne do detekcji coliform z indykatorem andrade`a
500g
100g
LF.610119
LF.620119

ANDRADE PEPTONE WATER

Podłoże płynne wzbogacone z indykatorem andrade`a
500g
100g
LF.610314

ANTIBIOTIC AGAR No.1

Podłoże do analizy antybiotyków metodą dyfuzji
500g
LF.610316

ANTIBIOTIC BROTH No.3

Bulion do turbidymetrycznej analizy antybiotyków
500g
LF.610315

ANTIBIOTIC BROTH No.11

Podłoże do mikrobiologicznej analizy neomycyny
500g
LF.610300

APT AGAR

Podłoże do zliczania i hodowli bakterii heterofermentacji kwasu mlekowego
500g
LF.610306

ARGININE DECARBOXYLASE BROTH

Bulion do wykrywania produkcji dekarboksylazy argininy przez Enterobacteriaceae
500g
LF.610138
LF.620138

ASPARAGINE ENRICHMENT BROTH

Podłoże płynne do wykrywania metodą MPN Pseudomonas aeruginosa w basenach i wodzie przeznaczonej do mycia ciała
500g
100g
LF.610153
LF.620153

AZIDE BLOOD AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji streptokoków
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.610003
LF.620003

AZIDE DEXTROSE BROTH

Podłoże płynne selektywne do wykrywania streptokoków w wodzie i żywności
500g
100g
LF.610154
LF.620154

AZIDE MALTOSE AGAR KF

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania streptokoków kałowych
500g
100g
LF.80300 TTC 1% supplement (TTC) 5 x 10 ml
LF.610155
LF.620155

AZIDE VIOLET BLOOD AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji streptokoków
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.610136
LF.620136

BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL, MYP)

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji i zliczania Bacillus cereus
500g
100g
LF.80219

EGG YOLK emulsion

Dodatek do identyfikacji bakterii wytwarzających lecytynazę (Staphylococcus, Bacillus i Clostridium) (ISO 7932)
4 x 50 ml
LF.81016

BACILLUS cereus supplement (Polymyxin B)

Dodatek selektywny do izolacji Bacillus cereus (ISO 7932).
10 fiolek
LF.610136
LF.620136

BACILLUS CEREUS AGAR BASE (PEMBA)

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji i zliczania Bacillus cereus
500g
100g
LF.80219

EGG YOLK emulsion

Dodatek do identyfikacji bakterii wytwarzających lecytynazę (Staphylococcus, Bacillus i Clostridium) (ISO 7932)
4 x 50 ml
LF.81016

BACILLUS cereus supplement (Polymyxin B)

Dodatek selektywny do izolacji Bacillus cereus (ISO 7932).
10 fiolek
LF.610004
LF.620004

BAIRD PARKER AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji Staphylococcus aureus
500g
100g
LF.80219

EGG YOLK emulsion

Dodatek do identyfikacji bakterii wytwarzających lecytynazę (Staphylococcus, Bacillus i Clostridium) (ISO 7932)
4 x 50 ml
LF.81016

BACILLUS cereus supplement (Polymyxin B)

Dodatek selektywny do izolacji Bacillus cereus (ISO 7932).
10 fiolek
LF.610338

BAIRD PARKER AGAR BASE acc. to E.P.

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji Staphylococcus aureus
500g
LF.80219

EGG YOLK emulsion

Dodatek do identyfikacji bakterii wytwarzających lecytynazę (Staphylococcus, Bacillus i Clostridium) (ISO 7932)
4 x 50 ml
LF.610156
LF.620156

BARNES AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji i identyfikacji streptokoków kałowych.
500g
100g
LF.80300 TTC 1% supplement (TTC) 5 x 10 ml
LF.610126
LF.620126

BEER UNIVERSAL AGAR

Podłoże do izolacji mikroorganizmów skażających piwo.
500g
100g
LF.610135
LF.620135

BIGGY (NICKERSON) AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i wstępnej identyfikacji Candida spp.
500g
100g
LF.610210
LF.620210

BILE AESCULIN AGAR

Podłoże do izolacji streptokoków grupy D.
500g
100g
LF.610151
LF.620151

BILE AESCULIN BROTH

Podłoże selektywne do izolacji streptokoków grupy D
500g
100g
LF.610001
LF.620001

BILE AESCULIN AZIDE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji streptokoków grupy D
500g
100g
LF.610157
LF.620157

BIOTONE AGAR

Podłoże do hodowli mikroorganizmów wymagających
500g
100g
LF.610301

BISMUTH SULPHITE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i różnicowania Salmonella typhi oraz innych salmonellae z próbek klinicznych i innych
500g
LF.610005
LF.620005

BLOOD AGAR BASE

Podłoże podstawowe do izolacji mikroorganizmów wymagających i badania hemolizy
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294
 

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
 
LF.610188
LF.620188

BLOOD AGAR BASE No.2 acc. to ISO 10560

Podłoże podstawowe do izolacji mikroorganizmów wymagających i badania hemolizy
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294
 

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
 
LF.610216
LF.620216

BOLTON BROTH

Bulion podstawowy do wzbogacenia podłoża dla Campylobacter spp.
500g
100g
LF.81077 CAMPYLOBACTER C.T.V.A. supplement (Cefoperazone, Trimethoprim, Vancomycin, Amphotericin B)
10 fiolek
LF.610006
LF.620006

BORDET GENGOU AGAR BASE

Bulion podstawowy do selektywnej izolacji Bordetella spp.
500g
100g
LF.81013 BORDETELLA supplement (Cephalexin) 10 fiolek
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294
 

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
 
LF.610007
LF.620007

BRAIN HEART INFUSION AGAR

Podłoże do hodowli wymagających bakterii tlenowych i beztlenowych
500g
100g
LF.610008
LF.620008
LF.6100085

BRAIN HEART INFUSION BROTH

Bulion do hodowli wymagających bakterii tlenowych i beztlenowych
500g
100g
5kg
LF.610009
LF.620009

BRILLIANT GREEN AGAR

Podłoże selektywne do izolacji Salmonella spp. innych niż S.typhi
500g
100g
LF.610010
LF.620010
LF.6100105

BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%

Podłoże selektywne do wykrywania i potwierdzania coliform
500g
100g
5kg
LF.610321

BROMOCRESOL PURPLE AZIDE BROTH

Bulion do potwierdzania obecności enterokoków, w szczególności w bakteriologicznej analizie wody
500g
LF.80021

GLYCEROL suplement (Glycerol)

Dodatek do przygotowywania podłóż hodowlanych.
4 x 50 ml
LF.610079
LF.620079

BRUCELLA AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Brucella spp. i innych bakterii.
500g
100g
LF.81003

BRUCELLA supplement
(Polymyxin B, Bacitracin, Cycloheximide, Nalidixic acid, Nystatin, Vancomycin)

10 fiolek
LF.610142

BRYANT AND BURKEY MEDIUM

Podłoże do selektywnego wzbogacania do clostridia fermentujących laktozę (C.tyrobutyricum).
500g
LF.611014
LF.621014
LF.6110145

BUFFERED PEPTONE WATER

Podłoże wstępnie wzbogacone do Salmonella z żywności.
500g
100g
5kg
LF.610335

BUFFERED SODIUM CHLORIDE PEPTONE SOLUTION acc. to E.P.

Podłoże do mikrobiologicznego badania niesterylnych produktów farmaceutycznych, na przykład roztwór do przygotowania próbki lub rozcieńczania lub roztwór myjący.
500g
LF.611007
LF.621007

CAMPYLOBACTER AGAR

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Campylobacter spp.
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.83397

HORSE BLOOD LYSED

Krew końska zlizowana do użytku w bakteriologii.
100 ml
LF.81050 CAMPYLOBACTER growth supplement (Sodium pyruvate, Sodium metabisulphite, Ferrous sulphate) 10 fiolek
LF.81051 CAMPYLOBACTER Blaser Wang supplement (Polymyxin B, Trimethoprim, Amphotericin B, Cephalexin, Vancomycin) 10 fiolek
LF.81004 CAMPYLOBACTER Preston supplement (Polymyxin B, Rifampicin, Cycloheximide, Trimethoprim) 10 fiolek
LF.81055 CAMPYLOBACTER Skirrow supplement (Polymyxin B, Vancomycin, Trimethoprim) 10 fiolek
LF.610130
LF.620130

CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Campylobacter jejuni, C.coli, C.landis z próbek klinicznych.
500g
100g
LF.81037 CAMPYLOBACTER C.C.D.A. supplement (Cefoperazone, Amphotericin B). 10 fiolek
LF.610131
LF.620131

CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE

Bulion podstawowy wzbogacony do selektywnej izolacji Campylobacter spp.
500g
100g
LF.81038 CAMPYLOBACTER C.T.V.N. supplement (Cefoperazone, Trimethoprim, Vancomycin, Cycloheximide) 10 fiolek
LF.610200
LF.620200

CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Campylobacter spp.
500g
100g
LF.81036 CAMPYLOBACTER Karmali supplement (Sodium pyruvate, Cefoperazone, Cycloheximide, Vancomycin) 10 fiolek
LF.611402
LF.621402

CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM

Podłoże półstałe do transportu próbek klinicznych i mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610302

CASEIN PEPTONE LECITHIN POLYSORBATE BROTH BASE

Bulion do rozcieńczania próbek farmaceutycznych, kosmetycznych i innych surowców lub produktów finalnych do oceny liczebności mikrobiologicznej.
500g
LF.80032 TWEEN 20 supplement (Tween 20) 2 x 50 ml
LF.610041
LF.620041
LF.6100415

CETRIMIDE AGAR

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji Pseudomonas aeruginosa.
500g
100g
5kg
LF.80021 GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.610012
LF.620012
LF.6100125

CLED AGAR

Podłoże różnicujące do zliczania ogólnej liczby bakterii w moczu.
500g
100g
5kg
LF.610112
LF.620112

CLED ANDRADE AGAR

Podłoże do zliczania ogólnej liczby bakterii w moczu.
500g
100g
LF.610056
LF.620056

CLOSTRIDIUM BROTH

Podłoże półstałe do clostridia i innych beztlenowych hodowli z żywności i próbek klinicznych.
500g
100g
LF.610115
LF.620115

CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Clostridium difficile.
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.81007 CLOSTRIDIUM difficile supplement (D-Cycloserine, Cefoxitin) 10 fiolek
LF.610207
LF.620207

CLOSTRIDIUM PERFRIGENS AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Clostridium perfrigens.
500g
100g
LF.80219

EGG YOLK emulsion

Dodatek do identyfikacji bakterii wytwarzających lecytynazę (Staphylococcus, Bacillus i Clostridium) (ISO 7932)
4 x 50 ml
LF.81011 CLOSTRIDIUM perfrigens (T.S.C.) supplement (D-Cycloserine) 10 fiolek
LF.81031 KANAMYCIN / POLYMYXIN B supplement (Kanamycin, Polymyxin B) 10 fiolek
LF.610013
LF.620013

COLUMBIA AGAR BASE

Podłoże podstawowe do izolacji bakterii wymagających.
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.81048

C.N.A. (Staf/Strep) supplement (Colistin sulphate, Nalidixic acid)

Dodatek selektywny do izolacji stafilokoków, streptokoków i pneumokoków.
10 fiolek
LF.81040 GARDNERELLA vaginalis supplement (Gentamicin, Nalidixic acid, Amphotericin B). 10 fiolek
LF.610113
LF.620113

COLUMBIA C.N.A. AGAR BASE

Podłoże selektywne do izolacji streptokoków i stafylokoków.
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii
25ml
50ml
100 ml
500 ml
LF.610159
LF.620159

C.P.L.M. SELECTIVE WITH CAF

Podłoże selektywne do izolacji i hodowli Trichomonas vaginalis.
500g
100g
LF.83810 

HORSE SERUM

Surowica  końska do użytku w bakteriologii.
100 ml 
LF.610095
LF.620095

CZAPEK DOX AGAR

Podłoże do hodowli grzybów i bakterii wykorzystujących siarczan sodu jako jedyne źródło azotu. 
500g
100g
LF.610072
LF.620072

CZAPEK DOX BROTH

Podłoże płynne do hodowli grzybów i bakterii wykorzystujących siarczan sodu jako jedyne źródło azotu.
500g
100g
LF.610205
LF.620205

DNase TEST AGAR

Podłoże do wykrywania aktywności dezoksyrybonukleazowej mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610091
LF.620091

DEMI FRASER BROTH

Bulion podstawowy wzbogacony do Listeria.
500g
100g
LF.81028 LISTERIA FRASER supplement (Ferric ammonium citrate). 10 fiolek
LF.610160
LF.620160

DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR

Podłoże selektywne do izolacji grzybów dermatofitycznych.
500g
100g
LF.81025 DERMATOPHYTE supplement (Chlortetracycline) 10 fiolek
LF.610014
LF.620014
LF.6100145

DESOXYCHOLATE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji enterobakterii.
500g
100g
5kg
LF.610015
LF.620015

DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji patogennych enterobakterii.
500g
100g
LF.610002
LF.620002

DEXTROSE AGAR

Podłoże do hodowli i podtrzymywania hodowli mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610161
LF.620161

DEXTROSE BROTH

Bulion do hodowli i podtrzymywania hodowli mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610198

DEXTROSE TRYPTONE AGAR

Podłoże do zliczania przetrwalników mezofilnych i termofilnych bacillus w cukrze, słodkich deserach, przyprawach aromatycznych i innych artykułach żywnościowych.
500g
LF.610016
LF.620016

DRIGALSKI LACTOSE BROTH

Podłoże selektywne do izolacji patogennych enterobakterii.
500g
100g
LF.610063
LF.620063

E.C. BROTH

Podłoże selektywne do wykrywania coliform kałowych i potwierdzenia E.coli.
500g
100g
LF.610332

E.C. BROTH MUG

Bulion selektywny do wykrywania coliform kałowych i E.coli w wodzie.
500g
LF.610017
LF.620017

E.E. BROTH

Bulion selektywny wzbogacony do enterobakterii.
500g
100g
LF.610019
LF.620019

E.M.B. LEVINE AGAR

Podłoże selektywny do izolacji Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
500g
100g
LF.610020
LF.620020

ENDO AGAR

Podłoże do wykrywania, zliczania i potwierdzania coliform.
500g
100g
LF.610327

EUGON LT 100 AGAR

Podłoże do zliczania i izolacji bakterii mezofilnych w kosmetykach.
500g
LF.80007

LECITHIN supplement

Lecytyna w formie emulsji.
4 x 50 ml
LF.611365
LF.621365

E.V.A. BROTH (ETHYL VIOLET AZIDE)

Bulion selektywny do wykrywania enterokoków w wodzie i innych próbkach.
500g
100g
LF.610022
LF.620022

G.C. MEDIUM

Podłoże podstawowe do izolacji Haemophilus spp. i Neisseria spp.
500g
100g
LF.83395
LF.83396
LF.83394

HORSE BLOOD DEFIBRINATED

Krew końska odwłókniona do użytku w bakteriologii.
50 ml
100 ml
500 ml
LF.81023

VITALEX growth supplement (Glutamine, Adenine, NAD)

Dodatek wzrostowy do izolacji mikroorganizmów wymagających.
10 fiolek
LF.81012

L.C.A.T. supplement (Lincomycin, Colistin sulphate, Amphotericin B, Trimethoprim)

Dodatek selektywny do izolacji patogennych Neisseria.
10 fiolek
LF.81041

V.C.A.T. supplement (Vancomycin, Colistin sulphate, Amphotericin B, Trimethoprim)

Dodatek selektywny do izolacji patogennych Neisseria.
10 fiolek
LF.81022

V.C.N. supplement (Vancomycin, Colistin sulphate, Nystatin)

Dodatek selektywny do izolacji patogennych Neisseria.
10 fiolek
LF.81024

V.C.N.T. supplement (Vancomycin, Colistin sulphate, Nystatin, Trimethoprim)

Dodatek selektywny do izolacji patogennych Neisseria.
10 fiolek
LF.81014

HAEMOPHILUS supplement (Bacitracin, Vancomycin, Clindamycin)

Dodatek selektywny do izolacji Haemophilus spp.
10 fiolek
LF.610054
LF.620054
LF.6100545 

GELATIN PEPTONE AGAR

Podłoże do zliczania ogólnej liczby bakterii beztlenowych w lodach.
500g
100g
5 kg 
LF.610100
LF.620100

GIOLITTI CANTONI BROTH BASE

Bulion podstawowy wzbogacony do Staphylococcus aureus.
500g
100g
LF.80291 POTASSIUM TELLURITE 3.5% suplement. 5 x 10 ml
LF.610163
LF.620163

G.N. HAJNA BROTH

Podłoże wzbogacone do bakterii Gram-ujemnych.
500g
100g
LF.611021
LF.621021
LF.6110215

HEART INFUSION BROTH

Bulion do hodowli bakterii wymagających.
500g
100g
5kg
LF.610021
LF.620021
LF.6100215

HEKTOEN ENTERIC AGAR

Podłoże selektywne do izolacji patogennych enterobakterii.
500g
100g
5kg
LF.610164
LF.620164

HERELLEA AGAR

Podłoże selektywne do izolacji mikroorganizmów układu moczowo-płciowego.
500g
100g
LF.610064#
LF.620064#

HHD BROTH

Podłoże do różnicowania homo- i heterofermentujących bakterii kwasu mlekowych.
500g
100g
LF.611401
LF.621401

IRON SULPHITE AGAR

Podłoże do wykrywania termofilnych beztlenowców.
500g
100g
LF.611265
LF.621265

ISOSENSITEST AGAR

Podłoże do oznaczania lekowrażliwości.
500g
100g
LF.610190
LF.620190

KANAMYCIN AESCULIN AZIDE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji streptokoków grupy D z żywności.
500g
100g
LF.610023
LF.620023

KLIGLER IRON AGAR

Podłoże różnicujące do identyfikacji enterobakterii.
500g
100g
LF.611202
LF.621202

LACTOSE BROTH

Bulion do wykrywania coliform.
500g
100g
LF.610189
LF.620189

LAURYL PEPTO BROTH

Bulion do selektywnego wzbogacania wody i produktów mlecznych w celu wykrycia coliform.
500g
100g
LF.610085
LF.620085

LAURYL TRYPTOSE BROTH

Bulion do selektywnego wzbogacania wody i produktów mlecznych w celu wykrycia coliform.
500g
100g
LF.610165
LF.620165

KOSER CITRATE BROTH

Bulion do różnicowania enterobakterii na podstawie ich zdolności do wykorzystywania cytrynianu jako jedynego źródła węgla.
500g
100g
LF.610084
LF.620084

L.B. MEDIUM

Podłoże do hodowli rekombinantu Escherichia coli.
500g
100g
LF.610049
LF.620049

LEGIONELLA B.C.Y.E. AGAR BASE (w ACES AND ?-CHETOGLUTARIC ACID) 

Podłoże podstawowe do izolacji Legionella spp.
500g
100g
LF.80056 LEGIONELLA growth supplement (L-Cysteine, Ferric pyrophosphate). 10 fiolek
LF.81002 LEGIONELLA (B.M.P.A.) supplement (Anysomycin, Cefamandole, Polymyxin B) 10 fiolek
LF.81008 LEGIONELLA (G.V.P.C.) supplement (Cycloheximide, Glycine, Polymyxin B, Vancomycin) 10 fiolek
LF.81019 LEGIONELLA (M.W.Y.) supplement (Anysomycin, Glycine,  Polymyxin B, Vancomycin, Bromothymol blue, Bromocresol purple) 10 fiolek
LF.610125
LF.620125

LEGIONELLA C.Y.E. AGAR BASE (w ACES AND ?-CHETOGLUTARIC ACID) 

Podłoże podstawowe do izolacji Legionella spp.
500g
100g
LF.81056 LEGIONELLA (B.C.Y.E.) growth supplement (L-Cysteine, Ferric pyrophosphate, ACES, Potassium hydroxide, Bromothymol blue, ?-ketoglutarate) 10 fiolek
LF.81002 LEGIONELLA (B.M.P.A.) supplement (Anysomycin, Cefamandole, Polymyxin B) 10 fiolek
LF.81008 LEGIONELLA (G.V.P.C.) supplement (Cycloheximide, Glycine, Polymyxin B, Vancomycin) 10 fiolek
LF.81019 LEGIONELLA (M.W.Y.) supplement (Anysomycin, Glycine,  Polymyxin B, Vancomycin, Bromothymol blue, Bromocresol purple) 10 fiolek
LF.610076
LF.620076

LETHEEN AGAR BASE

500g
100g
LF.80008 LETHEEN suplement (Lecithin) 4 x 50 ml
LF.80031 TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610208
LF.620208

LETHEEN BROTH BASE

500g
100g
LF.80008 LETHEEN suplement (Lecithin) 4 x 50 ml
LF.80031 TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml 
LF.610328

LETHEEN BROTH MODIFIED

500g
LF.80031  TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml 
LF.610326
LF.620326

LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE (Lovett)

Bulion do wzbogacania Listeria spp. wg. Lovett`a.
500g
100g
LF.81045 LISTERIA SUPPLEMENT FOR ENRICHMENT (FDA/IDF) 10 fiolek
LF.610166
LF.620166

LISTERIA FRASER BROTH

Bulion podstawowy selektywny wzbogacony do Listeria monocytogenes.
500g
100g
LF.81028 LISTERIA FRASER supplement (Ferric ammonium citrate) 10 fiolek
LF.610167
LF.620167

LISTERIA OXFORD AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji i różnicowania Listeria monocytogenes.
500g
100g
LF.81027 LISTERIA OXFORD supplement (Cefotetan, Fosfomycin) 10 fiolek
LF.610231

LISTERIA OXFORD AGAR BASE ISO 11290

Podłoże podstawowe bez antybiotyków i akryflawin do izolacji Listeria monocytogenes.
500g
LF.81629 LISTERIA OXFORD WITH CEF/FOS/COL/CYC/ACR supplement (Cefotetan, Fosfomycin, Colistin, Cycloheximide, Acriflavine) 10 fiolek
LF.610168
LF.620168

LISTERIA PALCAM AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji i różnicowania Listeria monocytogenes.
500g
100g
LF.81026 LISTERIA PALCAM supplement (Polymyxin B, Ceftazidime, Acriflavine HCl) 10 fiolek
LF.610031
LF.620031

LISTERIA U.V.M.1 BROTH

Bulion selektywny wzbogacony do Listeria monocytogenes.
500g
100g
LF.610045
LF.620045

LISTERIA U.V.M.2 BROTH

Bulion selektywny wzbogacony do Listeria monocytogenes.
500g
100g
LF.610318

LITMUS MILK

Podłoże do podtrzymania hodowli bakterii kwasu mlekowego i do wykrywania ich obecności w mleku.
500g
LF.610026
LF.620026

LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM

Podłoże selektywne do izolacji mykobakterii.
500g
100g
LF.80021 GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.610303

LYSINE DECARBOXYLASE BROTH

Bulion do wykrywania produkcji dekarboksylazy lizyny przez Enterobacteriaceae.
500g
LF.610027
LF.620027

LYSINE IRON AGAR

Podłoże różnicujące do izolacji enterobakterii.
500g
100g
LF.610192
LF.620192

M17 AGAR

Podłoże do hodowli streptokoków kwasu mlekowego.
500g
100g
LF.610024
LF.620024

M.R.S. AGAR

Podłoże podstawowe do izolacji lactobacillus.
500g
100g
LF.80031 TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610025
LF.620025

M.R.S. BROTH

Bulion podstawowy wzbogacony do izolacji lactobacillus.
500g
100g
LF.610018
LF.620018

M.S.R.V. (Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis) MEDIUM BASE

Podłoże podstawowe selektywne półstałe do izolacji urzęsionych Salmonella spp.
500g
100g
LF.80031 TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610028
LF.620028
LF.6100285

MAC CONKEY AGAR

Podłoże selektywne różnicujące do izolacji coliform i patogennych bakterii jelitowych.
500g
100g
5kg
LF.81020

MUG supplement (Methylumbelliferyl-?-D-glucosonide)

Dodatek selektywny do izolacji Escherichia coli.
10 fiolek
LF.610195
LF.620195

MAC CONKEY AGAR w/o CRYSTAL VIOLET

Podłoże selektywne umiarkowanie różnicujące do izolacji enterobakterii.
500g
100g
LF.610128

MAC CONKEY AGAR w/o BILE SALT

Podłoże selektywne różnicujące do izolacji coliform z zahamowaniem namnażania Proteus spp.
500g
LF.610337

MAC CONKEY BROTH

Bulion selektywny różnicujący do wykrywania coliform w wodzie, mleku i innych produktach o znaczeniu sanitarnym.
500g
LF.610171
LF.620171

MAC CONKEY BROTH (Purple)

Bulion selektywny różnicujący do izolacji coliform (z czerwienią bromo-krezolową).
500g
100g
LF.610149
LF.620149

MAC CONKEY BROTH MODIFIED (w/o NaCl)

Bulion selektywny różnicujący do izolacji coliform (z czerwienią bromo-krezolową).
500g
100g
LF.610170
LF.620170
LF.6101705

MAC CONKEY MUG AGAR

Podłoże selektywne różnicujące do izolacji Escherichia coli.
500g
100g
5kg
LF.610108
LF.620108

MAC CONKEY SORBITOL AGAR

Podłoże selektywne różnicujące do izolacji E.coli O157.
500g
100g
LF.610172
LF.620172

MALONATE BROTH

Bulion do różnicowania enterobakterii.
500g
100g
LF.610101
LF.620101

MALT AGAR

Podłoże do izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g
LF.610173
LF.620173

MALT EXTRACT AGAR

Podłoże do izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g
5kg
LF.610069
LF.620069

MALT EXTRACT BROTH

Bulion do kultur drożdży i pleśni.
500g
100g
LF.610235
LF.620235

MANNITOL MOTILITY TEST MEDIUM

Podłoże do różnicowania Enterobacteriaceae.
500g
100g
LF.610029
LF.620029
LF.6100295

MANNITOL SALT AGAR

Podłoże selektywne do izolacji patogennych stafilokoków.
500g
100g
5kg
LF.610077
LF.620077

MAXIMUM RECOVERY BROTH

Rozcieńczalnik izotoniczny do optymalnego odzyskiwania mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610199
LF.620199

m-CP AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji C.perfrigens w wodzie.
500g
100g
LF.610011
LF.620011

m-ENDO AGAR LES

Podłoże do zliczania coliform w wodzie z filtrów membranowych.
500g
100g
LF.610220
LF.620220

m-ENDO BROTH

Bulion do zliczania coliform w wodzie z filtrów membranowych.
500g
100g
LF.611012
LF.621012
LF.6110125

m-FC AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji i zliczania coliform kałowych z filtrów membranowych.
500g
100g
5kg
LF.81034 m-CP supplement 10 fiolek
LF.611011
LF.621011

m-ENDO AGAR LES

Podłoże do zliczania coliform w wodzie z filtrów membranowych.
500g
100g
LF.610220
LF.620220

m-ENDO BROTH

Bulion do zliczania coliform w wodzie z filtrów membranowych
500g
100g
LF.611012
LF.621012
LF.6110125 

m-FC AGAR BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji i zliczania coliform kałowych z filtrów membranowych.
500g
100g
5kg 
LF.81029
ROSOLIC ACID supplement (Rosolic acid) 10 fiolek
LF.610162
LF.620162

m-FC BROTH BASE

Bulion podstawowy selektywny do izolacji i zliczania coliform kałowych z filtrów membranowych.
500g
100g
LF.81029
ROSOLIC ACID supplement (Rosolic acid) 10 fiolek
LF.610094

MICROBIAL CONTENT TEST AGAR BASE

Podłoże podstawowe do zliczania bakterii z inhibitorem dezynfektantów.
500g
LF.80007
LECITHIN supplement  4 x 50 ml
LF.80031
TWEEN 80 supplement (Tween 80)  2 x 50 ml
LF.610022
LF.620022

MIDDLEBROOK 7 H 10 AGAR BASE

Podłoże podstawowe do hodowli mykobakterii.
500g
100g
LF.81035
MIDDLEBROOK 7 H 10 supplement (Albumin bovine, oleic acid, glucose, NaCl, catalase) 4 x 50 ml
LF.80021
GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.610073
LF.620073

MILK PLATE COUNT AGAR

Podłoże do zliczania bakterii w mleku i produktach mlecznych.
500g
100g
LF.610236

MOTILITY INDOLE UREA AGAR

Podłoże do identyfikacji  Enterobacteriaceae
500g
LF.610132
LF.620132

MOTILITY TEST AGAR

Podłoże do wykrywania ruchliwości Gram-ujemnych laseczek jelitowych.
500g
100g
LF.610067
LF.620067

MRS-IM + MALTOSE

Podłoże do zliczania bakterii probiotycznych.
500g
100g
LF.80031
TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610068
LF.620068

MRS-IM + GLUCOSE

Podłoże do zliczania bakterii probiotycznych.
500g
100g
LF.80031
TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610032
LF.620032

MR-VP BROTH

Bulion  do wykonywania testów z czerwienią metylową (MR) i Voges-Proskauer`a (VP).
500g
100g
LF.610033
LF.620033
LF.6100335 

MUELLER HINTON AGAR

Podłoże do testu lekowrażliwości (metoda Kirby Bauer`a).
500g
100g
5kg 
LF.610110
LF.620110

MUELLER HINTON AGAR MODIFIED

Podłoże do testu lekowrażliwości (metoda Kirby Bauer`a).
500g
100g
LF.610034
LF.620034

MUELLER HINTON BROTH

Bulion do testu lekowrażliwości (metoda rozcieńczeń).
500g
100g
LF.610035
LF.620035

MULLER KAUFFMANN BROTH BASE

Bulion podstawowy do selektywnego wzbogacenia dla Salmonella spp.
500g
100g
LF.80047
MULLER KAUFFMANN supplement (Iodine, Potassium iodide, Brilliant green) 2 x 50 ml Iodine
50ml B.G. 0,1%
LF.610239
LF.620239

MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH BASE

Bulion podstawowy do selektywnego wzbogacenia dla Salmonella spp. z próbek wody, żywności i kału.
500g
100g
LF.80009
IODINE MKTT SOLUTION 10x10 ml
LF.81073
NOVOBIOCIN  MKTT Supplement 10 fiolek
LF.610322

NITRATE BROTH

Bulion do identyfikacji tlenowych fakultatywnie beztlenowych bakterii Gram-ujemnych z wykorzystaniem testu redukcji azotanów do azotynów.
500g
LF.610036
LF.620036

NUTRIENT AGAR

Podłoże do wzrostu bakterii niewymagających.
500g
100g
LF.610037
LF.620037
LF.6100375 

NUTRIENT BROTH

Bulion do wzrostu bakterii niewymagających.
500g
100g
5kg 
LF.610217
LF.620217

NUTRIENT BROTH no.2

Bulion do wzrostu bakterii niewymagających.

Bulion podstawowy do wzbogacenia dla Campylobacter spp.
500g
100g
LF.81004 CAMPYLOBACTER Preston supplement (Polymyxin B, Rifampicin, Cycloheximide, Trimethoprim) 10 fiolek
LF.81050
CAMPYLOBACTER growth supplement (Sodium pyruvate, Sodium metabisulphite, Ferrous sulphate) 10 fiolek
LF.83397

HORSE BLOOD LYSED

Krew końska zlizowana do użytku w bakteriologii.
100 ml
LF.610304

O.F. BASAL MEDIUM

Podłoże do wykrywania utleniającej i fermentacyjnej degradacji węglowodanów, w szczególności do różnicowania
Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
500g
LF.610202
LF.620202
LF.6102025

O.G.Y.E. AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnego zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g

5kg 
LF.81018 O.G.Y.E. supplement (Oxytetracycline) 10 fiolek 
LF.61078
LF.62078
LF.6100785 

ORANGE SERUM AGAR

Podłoże do izolacji i zliczania bakterii i drożdży w cytrusach i ich przetworach.
500g
100g
5kg 
LF.610305

ORNITHINE DECARBOXYLASE BROTH

Bulion do wykrywania produkcji dekarboksylazy orinityny przez Enterobacteriaceae.
500g
LF.610109
LF.620109

P.P.L.O. BROTH

Bulion do hodowli mykoplazm.
500g
100g
LF.610038
LF.620038

PEPTONE WATER

Podłoże do wykrywania produkcji indolu.
500g
100g
LF.610319

PFIZER SELECTIVE ENTEROCOCCUS AGAR

Podłoże do selektywnej izolacji, hodowli i zliczania Enterococcus spp.
500g
LF.610308

PHENOL RED AGAR BASE

Podłoże podstawowe zwierające węglowodany do selekcjonowania czystych kultur bakterii na podstawie reakcji fermentacji cukrów.
500g
LF.610174
LF.620174

PHENOL RED BROTH BASE

Bulion do badania fermentacji węglowodanów.
500g
100g
LF.610039
LF.620039

PHENYLALANINIE AGAR

Podłoże do różnicowania enterobakterii.
500g
100g
LF.80272
FERRIC CHLORIDE 10% (Ferric chloride) 2 x 25ml
LF.610075
LF.620075

PHENYLALANINIE MALONATE BROTH

Bulion do różnicowania enterobakterii.
500g
100g
LF.80272
FERRIC CHLORIDE 10% (Ferric chloride) 2 x 25ml
LF.610040
LF.620040
LF.6100405 

PLATE COUNT AGAR

Podłoże do zliczania ogólnej liczby bakterii w artykułach spożywczych i wodzie.
500g
100g
5kg
LF.610102
LF.620102
LF.6101025 

POTATO DEXTROSE AGAR

Podłoże do zliczania drożdży i pleśni w żywności i produktach mlecznych.
500g
100g
5kg
LF.610106
LF.620106
LF.6101065 

POTATO DEXTROSE BROTH

Bulion do zliczania drożdży i pleśni w żywności i produktach mlecznych.
500g
100g
5kg
LF.610011
LF.620011

POTATO INFUSION AGAR

Podłoże do izolacji Brucella spp.
500g
100g
LF.610201
LF.6102015

PROTEOSE PEPTONE

Pepton otrzymywany drogą hydrolizy enzymatycznej tkanek zwierzęcych.
500g
5kg
LF.610071
LF.620071

PSEUDOMONAS AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Pseudomonas spp.
500g
100g
 
LF.80021
GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.81049
C.F.C. (Pseudomonas) supplement (Cetramide, Fucidin, Cephalotin) 10 fiolek
LF.81006
C.N. (Pseudomonas) supplement (Cetrimide, Nalidixic acid) 10 fiolek
LF.610309

PSEUDOMONAS AGAR F

Podłoże do zwiększenia produkcji fluorescyny przez Pseudomonas spp.
500g
LF.80021
GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.610310

PSEUDOMONAS AGAR P

Podłoże do zwiększenia produkcji piocyjaniny przez Pseudomonas spp.
500g
LF.610194
LF.620194

PURPLE GLUCOSE AGAR

Podłoże do izolacji i różnicowania enterobakterii.
500g
100g
LF.610044
LF.620044

PURPLE LACTOSE AGAR

Podłoże do izolacji i różnicowania coliform.
500g
100g
LF.610129
LF.620129

R2 AGAR

Podłoże do zliczania heterotroficznych mikroorganizmów przy badaniu wody pitnej.
500g
100g
LF.610175
LF.620175

RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH

Bulion selektywny wzbogacony do izolacji Salmonella.
500g
100g
LF.610096
LF.620096

REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR

Podłoże do izolacji i zliczania beztlenowców, zwłaszcza Clostridium spp.
500g
100g
LF.610176
LF.620176

ROGOSA AGAR

Podłoże selektywne podstawowe do izolacji i zliczania laktobacilus.
500g
100g
LF.80031
TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610177
LF.620177

ROGOSA BROTH

Bulion selektywny podstawowy do hodowli laktobacilus.
500g
100g
LF.80031
TWEEN 80 supplement (Tween 80) 2 x 50 ml
LF.610178
LF.620178
LF.6101785 

ROSE BENGAL AGAR BASE

Bulion podstawowy do selektywnej izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g
5kg
LF.81017
CHLORAMPHENICOL supplement (Chloramphenicol) 10 fiolek
LF.610090
LF.620090

ROSE BENGAL CAF AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g
 
LF.610103
LF.620103
LF.610103 

SABOURAUD DEXTROSE AGAR

Podłoże do izolacji drożdży i pleśni.
500g
100g
5kg 
 
LF.81017
CHLORAMPHENICOL supplement (Chloramphenicol) 500g
100g
LF.810033
GENTAMICIN supplement (Gentamicin) 500g
100g
LF.610104
LF.620104

SABOURAUD DEXTROSE BROTH

Bulion do hodowli drożdży, pleśni i bakterii kwasolubnych.
500g
100g
LF.610203
LF.620203

SABOURAUD CAF AGAR

Podłoże selektywne do izolacji drożdży i pleśni.
500g
100g
LF.610179
LF.620179

SABOURAUD CAF AGAR + ACTIDIONE

Podłoże selektywne do izolacji dermatofitów.
500g
100g
LF.610146
LF.620146

SABOURAUD MALTOSE AGAR

Podłoże kwaśne do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów i drożdży.
500g
100g
LF.610043
LF.620043

SCHAEDLER AGAR BASE

Podłoże podstawowe do izolacji bakterii beztlenowych.
500g
100g
LF.83298
LF.83296
LF.83297
LF.83294

SHEEP BLOOD DEFIBRINATED

Krew barania odwłókniona do użytku w bakteriologii.
25ml
50ml
100 ml
500 ml

LF.80053
VITAMIN K 1% supplement (Vitamin K) 500g
100g
LF.81054
SCHAEDLER supplement (Kanamycin, Vancomycin) 500g
100g
LF.610137
LF.620137

SCHAEDLER BROTH

Bulion do hodowli bakterii beztlenowych.
500g
100g
LF.610127

SCHWARZ DIFFERENTIAL MEDIUM

Podłoże używane w przemyśle browarniczym do wyodrębniania drożdży piwowarskich z dzikich drożdży.
500g
LF.610145
LF.620145
LF.6101455 

SELENITE BROTH

Bulion do selektywnego wzbogacenia dla Salmonella spp.
500g
100g
5kg 
LF.610150
LF.620150

SELENITE CYSTEINE BROTH

Podłoże do selektywnego wzbogacenia dla Salmonella spp.
500g
100g
LF.610180
LF.620180

S.F. BROTH

Bulion do izolacji streptokoków kałowych.
500g
100g
LF.611015
LF.621015

SIERRA LIPOLYTIC AGAR

Podłoże  do izolacji bakterii lipolitycznych.
500g
100g
LF.610181
LF.620181

SIM MEDIUM

Podłoże różnicujące do testów indolowego, mobilności i H2S.
500g
100g
LF.610046
LF.620046

SIMMONS CITRATE AGAR

Podłoże różnicujące do identyfikacji enterobakterii na podstawie wykorzystania cytrynianu jako jedynego źródła węgla.
500g
100g
LF.610134
LF.620134

SLANETZ AND BARTLEY AGAR  BASE

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji i zliczania streptokoków kałowych.
500g
100g
LF.80300
TTC 1% supplement (TTC) 5 x 10 ml
LF.610147
LF.620147
LF.6101475 

SLANETZ AND BARTLEY AGAR  + TTC

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania streptokoków kałowych.
500g
100g
LF.610148
LF.620148

S.P.S. AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania Clostridium perfrigens i bakterii redukujących siarczyny.
500g
100g
LF.610042
LF.620042
LF.6100425 

S.S. AGAR MODIFIED

Podłoże selektywne do izolacji Salmonella i Shigella.
500g
100g
LF.611366

STAPHYLOCOCCUS 110 AGAR

Podłoże selektywne do izolacji stafilokoków.
500g
LF.610182
LF.620182

STUART TRANSPORT MEDIUM

Podłoże półstałe do transportu próbek klinicznych i mikroorganizmów.
500g
100g
LF.610224
LF.620224

T.B.X. AGAR

Podłoże selektywne chromogenne do wykrywania E.coli w żywności.
500g
100g
LF.611010
LF.621010

T.C.B.S. AGAR

Podłoże selektywne do izolacji Vibrio spp.
500g
100g
LF.610184
LF.620184

TERGITOL AGAR BASE

Podłoże podstawowe do zliczania i identyfikacji coliform.
500g
100g
LF.80300
TTC 1% supplement (TTC) 5 x 100 ml
LF.610055
LF.620055

T.S.I. AGAR

Podłoże różnicujące do identyfikacji enterobakterii.
500g
100g
LF.610183
LF.620183

TETRATHIONATE BROTH BASE

Bulion podstawowy do wzbogacenia dla Salmonella spp.
500g
100g
LF.81009
IODINE solution (Iodine, Potassium iodide) 5 x 10 ml
LF.610050
LF.620050

THIOGLYCOLLATE MEDIUM

Podłoże do bakterii tlenowych i beztlenowych do testów sterylizacji.
500g
100g

LF.610051
LF.620051
LF.6100515

TODD HEWITT BROTH

Bulion do hodowli hemolitycznych streptokoków przed identyfikacją serologiczną.
500g
100g
5 kg
LF.610061
LF.620061

TRICHOMONAS BROTH

Bulion podstawowy selektywny do izolacji Trichomonas spp.
500g
100g
LF.83810

HORSE SERUM

Surowica  końska do użytku w bakteriologii.
100 ml
LF.610185
LF.620185

TRYPTIC (CTA) MEDIUM

Podłoże półstałe do testu mobilności i fermentacji węglowodanów.
500g
100g
LF.610052
LF.620052

TRYPTIC  SOY AGAR

Podłoże do wzrostu mikroorganizmów o różnorodnych wymaganiach.
500g
100g
LF.610053
LF.620053
LF.6100535 

TRYPTIC  SOY BROTH

Bulion do wzrostu mikroorganizmów o różnorodnych wymaganiach.
500g
100g
LF.610089
LF.620089

TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT AGAR

Podłoże do hodowli i zliczania mikroorganizmów z żywności i wody.
500g
100g
LF.610074
LF.620074

TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN AGAR

Podłoże do wykrywania Clostridium perfringens w żywności.
500g
100g
LF.610206
LF.620206

TRYPTONE WATER

Podłoże płynne do wykrywania Escherichia coli w żywności i wodzie.
500g
100g
LF.610197
LF.620197

TRYPTOPHAN BROTH

Bulion subkultywacyjny do różnicowania coliform i testu indolowego w bakteriologicznych testach wody.
500g
100g
LF.610193
LF.620193

TRYPTOSE AGAR

Podłoże do wzrostu mikroorganizmów o różnorodnych wymaganiach.
500g
100g
LF.610233
LF.620233

TRYPTOSE BROTH

Bulion  do hodowli i jej podtrzymywania mikroorganizmów wymagających, w tym Brucella spp.
500g
100g
LF.610107
LF.620107

UREA AGAR BASE

Podłoże podstawowe do enterobakterii do testu ureazowego.
500g
100g
LF.80292
LF.80110
UREA 40% supplement (Urea) 10 x 5 ml
6 x 100 ml 
LF.610311

UREA BROTH

Bulion do wykrywania mikroorganizmów metabolizujących mocznik.
500g
LF.610187
LF.620187

VIOLET RED BILE AGAR MUG

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania coliform i Escherichia coli.
500g
100g
LF.610059
LF.620059

VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania enterobakterii.
500g
100g
LF.610058
LF.620058
LF.6100585 

VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania coliform.
500g
100g
5 kg 
LF.610186
LF.620186

VOGEL JOHNSON AGAR

Podłoże podstawowe selektywne do izolacji Staphylococcus aureus.
500g
100g
LF.80022
POTASSIUM TELLURITE 1% supplement (Potassium tellurite) 5 x 10 ml
LF.80291 POTASSIUM TELLURITE 3.5% supplement 5 x 10 ml
LF.610336

V.R.B. AGAR w GLUCOSE/LACTOSE

Podłoże rekomendowane do wykrywania i zliczania enterobakterii.
500g
LF.610234
LF.620234

W.I. NUTRIENT AGAR

Podłoże do hodowli i zliczania drożdży i bakterii do kontroli mikrobiologicznej przeprowadzanej w przemyśle  browarniczym i innych fermentacyjnych.
500g
100g
LF.610323

WORT AGAR

Medium do hodowli, izolacji i zliczania lub wzbogacenia grzybów, w szczególności drożdży.
500g
LF.610080

WORT BROTH w/o NaCl

Bulion podstawowy do izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
LF.80021
GLYCEROL suplement (Glycerol) 4 x 50 ml
LF.611210
LF.621210

WURTZ LACTOSE AGAR

Medium do izolacji enterobakterii.
500g
100g
LF.610060
LF.620060
LF.6100605 

X.L.D. AGAR

Podłoże selektywne różnicujące do izolacji patogennych enterobakterii.
500g
100g
5 kg 
LF.610092
LF.620092

X.L.T.4  AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Salmonella poza typhi i paratyphi.
500g
100g
LF.80010
X.L.T. 4  supplement (Tergitol 4) 2 x 50 ml
LF.611016
LF.621016

YEAST EXTRACT AGAR

Podłoże do zliczania mikroorganizmów w wodzie.
500g
100g
LF.610070
LF.620070

YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR

Podłoże selektywne do izolacji i zliczania drożdży i pleśni.
500g
100g
LF.610111
LF.620111

YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE

Podłoże podstawowe do selektywnej izolacji Yersinia enterocolitica.
500g
100g
LF.81039
YERSINIA supplement (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) 10 fiolek