Wyszukiwarka

Sarstedt System Zamknięty

Zamknięty system pobierania krwi


 


PROBÓWKO-STRZYKAWKI NEUTRALNE

 • bez preparatu
Numer katalogowy Produkt Pojemność Opakowanie
(sztuk)
05.1729.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

2,7 ml 50
05.1727.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

4,5 ml 50
04.1926.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
03.1730.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

5,5 ml 50
01.1728.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1726.001

S-Monovette bez dodatków

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

 


PROBÓWKO-STRZYKAWKI DO BIOCHEMII

 • do otrzymywania surowicy
  z aktywatorem krzepnięcia
06.1663.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

1,2 ml 50
05.1557.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

2,7 ml 50
05.1104.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

4,5 ml 50
04.1934.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
03.1397.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

5,5 ml 50
01.1601.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1063.001

S-Monovette do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50
 • do otrzymywania surowicy
  z aktywatorem krzepnięcia i  żelem separującym
06.1667.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

1,1 ml 50
04.1905.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

2,6 ml 50
03.1524.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

4,7 ml 50
04.1935.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
01.1602.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1388.001

S-Monovette z żelem do otrzymywania surowicy

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

 • do otrzymywania osocza
  z heparyną litową
06.1666.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

1,2 ml 50
04.1906.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

2,6 ml 50
05.1553.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

2,7 ml 50
05.1106.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

4,5 ml 50
04.1936.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
03.1628.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

5,5 ml 50
01.1604.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1065.001

S-Monovette z hep. Li do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

 • do otrzymywania osocza
  z heparyną litową i żelem separującym
04.1907.001

S-Monovette do otrzymywania osocza

z hep. Li i żelem separującym

sterylne, z etykietą

2,6 ml 50
03.1631.001

S-Monovette do otrzymywania osocza

z hep. Li i żelem separującym

sterylne, z etykietą

4,7 ml 50
04.1940.001

S-Monovette do otrzymywania osocza

z hep. Li i żelem separującym

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
01.1634.001

S-Monovette do otrzymywania osocza

z hep. Li i żelem separującym

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50

 

 • do otrzymywania osocza
  z heparyną amonową
03.1629.001

S-Monovette z hep. NH4 do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

5,5 ml 50
01.1603.001

S-Monovette z hep. NH4 do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1064.001

S-Monovette z hep. NH4 do otrzymywania osocza

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI DO MORFOLOGII

 • z K3EDTA
06.1664.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

1,2 ml 50
04.1901.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

2,6 ml 50
05.1167.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

2,7 ml 50
05.1068.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

4,0 ml 50
04.1931.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
01.1605.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

7,5 ml 50
02.1066.001

S-Monovette z K3EDTA,

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI DO BADAŃ MOLEKULARNYCH

 • z K2EDTA i żelem separującym
04.1932.001

S-Monovette z K2EDTA i żelem separującym

sterylne, z etykietą

4,9 ml 50
02.1333.001

S-Monovette z K2EDTA i żelem separujacym

sterylne, z etykietą

9,0 ml 50

 

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI DO OZNACZANIA GLUKOZY

 • z fluorkiem sodu
06.1665.001

S-Monovette z NaF,

sterylne, z etykietą

1,2 ml 50
04.1903.001

S-Monovette z NaF,

sterylne, z etykietą

2,6 ml 50
05.1073.001

S-Monovette z NaF,

sterylne, z etykietą

2,7 ml 50

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI DO KOAGULOLOGII

 • z cytrynianem sodu
06.1668.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

1,4 ml 50
04.1902.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

2,9 ml 50
05.1165.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

3,0 ml 50
05.1071.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

5,0 ml 50
04.1606.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

8,2 ml 50
02.1067.001

S-Monovette z cytrynianem sodu

sterylne, z etykietą

10,0 ml 50

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI I AKCESORIA DO OB

06.1668.001

S-Monovette na 2 ml krwi

sterylne, z etykietą

2,0 ml 50
86.1996 Pipeta do OB bez skali 100
86.1996.062 Pipeta do OB skalowana 100
90.1060.062

Statyw 10-cio miejscowy do OB

bez ścianki pomiarowej

1
90.1060

Statyw 10-cio miejscowy do OB

ze ścianką pomiarową

1
06.1690.001

Sedivette na 3,5 ml krwi

sterylne

3,5 ml 50
90.1090

Statyw 10-cio miejscowy do OB

wersja logarytmiczna

1

 

PROBÓWKO-STRZYKAWKI - INNE PREPARACJE

05.1147.020 Monovette - gazometria 2,0 ml 50
04.1939.001 S-Monovette z płynną heparyną litową 4,9 ml 50
01.1608.001 S-Monovette z płynną heparyną litową 7,5 ml 50
01.1604.400 S-Menovette do oznaczania elementów śladowych 7,5 ml 50
04.1938.001 S-Monovette CPDA1 5,6 ml 50
04.1938.001 S-Monovette CPDA1 8,5 ml 50
04.1909.001 S-Monovette CTAD 2,9 ml 50
04.1910.001 S-Monovette PFA 3,8 ml 50

 

IGŁY DO PROBÓWKO-STRZYKAWEK

85.1160

S-Monovette igła 20Gx1?''

żółta

20Gx1?'' 100
85.1162

S-Monovette igła 20Gx1?''

zielona

21Gx1?'' 100
85.1440

S-Monovette igła 20Gx1?''

czarna

22Gx1?'' 100
85.1162.400

S-Monovette igła 20Gx1?''

zielona

do oznaczania elementów śladowych

21Gx1?'' 100

 


 W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz docelowej oferty cenowej skontaktuj się z nami...

powrót