Wyszukiwarka

Cytologia płynna - LBC

 


Cytologia płynna Gyno-Prep Aparatura i akcesoria

 

Cytologia płynna - LBC (Liquid Based Cytology) to nowoczesna technika przygotowywania preparatów cytologicznych redukująca błędy, poprawiająca jakość preparatów oraz umożliwiająca wykonanie wielu badań z jednej pobranej próbki.

W metodzie tej wymaz pobrany z szyjki macicy za pomocą szczoteczki cytologicznej jest zabezpieczany w specjalnym płynie i w taki sposób dostarczany do laboratorium. W pojemniku umieszczana jest końcówka szczoteczki razem z materiałem dzięki czemu dociera on do laboratorium w całości bez żadnych strat tak jak ma to miejsce w przypadku standardowego rozmazu.

Płyn, w którym przechowywany jest materiał, umożliwia zachowanie kształtu komórek i jednocześnie pozwala na usunięcie śluzu, komórek drożdży, bakterii oraz komórek, które mogą pojawiać się w stanach zapalnych.

Przeprowadzane na całym świecie badania wykazały, że cytologia płynna jest dokładniejsza zarówno w wykrywaniu stanów przedrakowych jak i samych komórek rakowych przy jednoczesnym zredukowaniu ilości koniecznych badań.

Preparat uzyskany metodą cytologii płynnej posiada zdecydowanie lepszą jakość od preparatów uzyskanych metodą konwencjonalną (rozmazów). Komórki nie nakładają się na siebie tworząc jedną cienką warstwę, stąd inna nazwa tej metody - cytologia cienkowarstwowa. Preparat nie zawiera również domieszki śluzu oraz krwi.

Ogromną zaletą techniki LBC jest możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych z tej samej próbki, bez konieczności powtórnego wzywania pacjentki, dzięki przechowywaniu materiału w specjalnym płynie.

 

Technika Gyno-Prep jest jedną z wielu technik cytologii płynnej. W metodzie tej w żadnym z etapów nie jest wykorzystywana filtracja materiału, która może prowadzić do utraty komórek, 

Natomiast zastosowanie standardowego odwirowania materiału na szkiełku podstawowym powoduje lepsze uwidocznienie jąder komórkowych oraz równomierne rozłożenie materiału na całej powierzchni preparatu. Technika GynoPrep jest jednocześnie najbardziej wydajną techniką wykorzystującą założenia cytologii płynnej.

 

Więcej o technice oraz metodzie przygotowywania preparatów można dowiedzieć sie w zakładce

Gyno-Prep...

 

poemniki

brush

Cellspin I

LBC1

LBC2

 


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz docelowej oferty cenowej skontaktuj się z nami...